بهبود کارایی سیستم های هوش کسب و کار

یکشنبه 16 دی 1397 - 09:33 0 کد خبر: 66702
مدیریت و تصمیم گیری در شرکت های مدرن در حال حاضر بر اطلاعاتی که از طریق انواع فناوری های اطلاعات و ارتباطات (ICT) جمع آوری شده و بین مدیران توزیع می شود تاثیر قابل توجهی می گذارد. به دلیل فناوری های مدرن و توسعه و بهبود مستمر آنها در شرکت ها، مقدار و حجم اطلاعات در حال رشد است. شرکت ها باید این حجم زیاد اطلاعات را پردازش کنند و بنابراین سیستم های اطلاعاتی پیچیده مانند سیستم هوش کسب و کار (BI) اغلب مورد استفاده قرار می گیرند. این سیستم ها برای حمایت از تصمیم گیری های کارگران اصلی در شرکت طراحی شده اند. آنها با توجه به زیرساخت اطلاعاتی، تجهیزات فنی و کارکنان این شرکت بسیار مشکل و گران هستند. برای اطمینان از استفاده بهینه از این سیستم های گران قیمت، ارائه نقشه و برنامه ثابت و اجرای گرایش های جدید در توسعه و استفاده از سیستم ها ضروری است. در این مقاله امکان بهبود کارایی سیستم های هوش کسب و کار در شرکت ها را توصیف می کنیم.

1-مقدمه

فرآیندهای مدیریت و تصمیم گیری در کارخانه های مدرن دائما به اطلاعات موجود و مرتبط بستگی دارند. شرکت ها برای به دست آوردن اطلاعات مربوط اغلب از سیستم های اطلاعاتی پیچیده هوش کسب و کار استفاده می کنند. این راه حل شرکت ها را قادر می سازد داده های موجود در خصوص ساختار و فرم را که در دسترس مدیران و تحلیلگران قرار دارند تجزیه و تحلیل کنند. خروجی تجزیه و تحلیل این داده ها همراه با ارزش اطلاعات مربوطه به مدیران گزارش میشود،که همچنین به عنوان ورودیه فرآیندهای تصمیم گیری و مدیریت شرکت عمل می کنند. توسعه مداوم فناوری اطلاعات و ارتباطات در تمام صنایع جهان، ناشی از ظهور گرایش ها و امکانات جدید برای بهبود کارایی راه حل های هوش کسب و کار در قالب فرایندها، مدل ها، برنامه های کاربردی مختلف، ادغام و غیره می باشد.

به دلیل پیچیدگی سیستم های هوش کسب و کار و استفاده از آنها در شرکت در آینده، یافتن راه حل هایی برای توسعه این سیستم ها در قالب نرم افزارهای جدید، یکپارچه سازی فناوری های جدید و مانند اینها مناسب و مفید است. بدین وسیله شرکت ها در نهایت می توانند به کاهش هزینه های کلی، حذف خرابی و تعطیلی کار، به دست آوردن مزیت رقابتی، افزایش مهارت های کارکنان، کشف فرصت های کسب و کار جدید و مزایای بسیار دیگری دست یابند.

 2-هوش کسب و کار

سیستم های هوش کسب و کار را می توان به عنوان سیستم هایی تعریف کرد که جمع آوری، ذخیره سازی و به روز رسانی داده های ساختاریافته از منابع مختلف را ارائه می دهند. سیستم به مدیران اجازه می دهد به صورت پویا با تغییر داده ها، تجزیه و تحلیل آنها و درک آنچه در نهایت به تسریع دستیابی به اطلاعات مربوطه منجر می شود و استفاده موثر از  آن در  فرایند اداره و تصمیم گیری در  شرکت کار و  فعالیت کنند . هوش کسب  و کار همچنین

می تواند به عنوان فرایند تشکیل مجموعه ای سیستماتیک از اقدامات تعریف شده بر اساس اطلاعات خاص نیاز مدیران به منظور دستیابی به مزیت رقابتی تعریف شود. تسیستم هوش کسب و کار را با تمرکز بر جمع آوری، پردازش و ارائه اطلاعات در مورد مشتریان ، رقبا ، فناوری ، بازارها ، محصولات و محیط تعریف می کند.

راه حل های هوش کسب و کار در حال حاضر به طور عمده توسط شرکت های بزرگ و متوسط استفاده می شود. این کسب و کارها با استفاده از روش های مختلف، مقداری از داده های ساختاریافته را تولید می کنند که اطلاعات لازم برای حمایت از مدیریت فرایند کسب و کار را تجزیه و تحلیل می کنند. داده هایی که از رایج ترین سیستم عامل های شرکت تولید شده و در ساختار پایگاه داده خاصی ذخیره شده اند، آماده پردازش هستند. پیچیدگی راه حل های هوش کسب و کار، به طور عمده براساس در دسترس بودن انواع ابزار خودکار و تحلیلی و توابع لازم برای پردازش داده هاست. رایج ترین این ابزارها عبارتند از: ETL ، OLAP ، داده کاوی ، گزارش و غیره.. .

سیستم های هوش کسب و کار برنامه های کاربردی خاصی در شرکت های کوچک و متوسط هستند که حجم و مقادیر زیادی از داده ها را تولید می کنند. این شرکت ها هوش کسب و کار هستند که به ویژه در شرایط اتوماسیون فرایندهای معمول (امور مالی، تولید و غیره) استفاده می شوند. فرآیندهای فعلی را می توان با استفاده از داده های تولید شده و با تفکیک زمان تجزیه و تحلیل اجرا کرد. بدین وسیله می توانیم ظهور یک پدیده را پیش بینی کنیم و برای به حداقل رساندن تاثیر آن بر کسب و کار تصمیم بگیریم. برای نقش اصلی راه حل های هوش کسب و کار با استفاده از ابزارهای خاص و تجزیه و تحلیل اطلاعات به دست آمده از طریق ارائه اطلاعات مربوطه به مدیریت شرکت، پشتیبانی تصمیم گیری را در نظر می گیریم. سیستم های هوش کسب و کار می توانند تقریبا در تمام فرآیندهای کسب و کار مورد استفاده قرار گیرند.

در حوزه شرکت های بزرگ در بازار اسلواکی، ابزار و تکنیک های راه حل های هوش کسب و کار همچنین ZSSK به کار می روند. سیستم BI ماژول در حال حاضر سیستم SAP ERP رایج است، به خصوص برای ماژول FI (حسابداری مالی) و CO (کنترل). ساختار اصلی سیستم پایگاه داده متشکل از یک انبار داده SAP BW (انبار کسب و کار) می باشد .  ماژول های  فردی  سیستم SAP BO  (کسب و کار شی)  را  یکپارچه  سازی و  ادغام

می کنند، که به عنوان لایه ارائه انبار داده ها عمل می کند. به واسطه هوش کسب و کار شرکت، یک مرور کلی از تمام داده ها در انبار داده ها موجود است. داده ها در انبار داده ها از طریق فن آوری OLAP نیروی فروش را تجزیه و تحلیل می کنند و  نتایج تجزیه و تحلیل  را در قالب  گزارش  به کاربران دیگر  سیستم و یا مدیران ارائه

می دهند (اسناد داخلی ZSSK).

در حال حاضر، سیستم BI در ZSSK عمدتا برای تولید و پردازش گزارش های استاندارد داده های ساختاریافته استفاده می شود. بنابراین، پتانسیل سیستم هوش کسب و کار نمی تواند با هر روشی مورد استفاده قرار گیرد (اسناد داخلی ZSSK).

راه حل های هوش کسب و کار برای شرکت ها پرهزینه هستند، به ویژه به دلیل در ضرورت امنیت بالای ICT. علت اصلی اجرای این راه حل ها به ویژه در شرکت های بزرگ  این است که منابع کافی و زیرساخت های ضروری فناوری اطلاعات و ارتباطات را در اختیار دارند. در صورتی که شرکت بخواهد از راه حل های هوش کسب و کار استفاده کند، باید بتواند نیازهای واقعی را تشخیص دهد و از آنها استفاده موثر و مفیدی داشته باشد. یکی دیگر از عوامل مهم در اجرای سیستم، توسعه مداوم ICT است، به این معنی که شرکت باید برای هزینه های آینده سرمایه گذاری کند و راه حل های BI خود و همچنین کل ساختارICT  را به روزرسانی کند. اگر این کار را انجام ندهد، اجرای هوش کسب و کار برای شرکت در آینده از نظر سرمایه گذاری کارایی و بازده لازم را ندارد.

3-راه های بهبود کارایی هوش کسب و کار در شرکت

به منظور بهبود مستمر کارایی هوش کسب و کار لازم است که آن را به طور منظم به روزرسانی کنیم و با روش های مرسوم تجزیه و تحلیل داده ها ادغام کنیم. BI کارایی سیستم را افزایش می دهد و در نتیجه توسط موارد زیر به دست می آید:

 • ارائه نرم افزار تعبیه شده در سیستم پشتیبانی،
 • ادغام دستگاه های تلفن همراه،
 • ادغام تکنولوژی برای پردازش داده های مختلف

در توسعه سخت افزار و نرم افزار، به تدریج نرم افزار جدیدی برای سازماندهی و ارائه داده ها ایجاد می شود . این

راه حل های نرم افزار جدید پیش نیازی برای بهبود کارایی BI می باشند و به طور عمده به واسطه امکانات جدید بررسی داده ها، گزارش های گرافیکی، سهولت حمل و نقل و غیره به وجود آمده اند.

مثالی از راه حل های نرم افزاری برای سیستم هوش کسب و کار مبتنی بر پلت فرم SAP عبارت است از نرم افزار  SAP Lumira . این نرم افزار توسط سرعت خاص گزارش گرافیکی منابع  اطلاعاتی متعدد  مشخص می شود.

داده ها می توانند از برنامه مایکروسافت اکسل و یا به طور مستقیم از پایگاه داده های رابطه در نرم افزار ثبت شوند. می توان برای گزارش های بصری و گرافیکی بر اساس تجزیه و تحلیل OLAP برنامه های کاربردی ساخت. به عنوان مثال، شکل 1 را نگاه کنید.

 

شکل. 1. خلاصه گرافیکی SAP Lumira بر اساس تجزیه و تحلیل OLAP

مزایای دیگر راه حل های نرم افزاری نیز می تواند شامل استفاده ساده و ویژگی های ورودی تجزیه و تحلیل باشد، یعنی عدم داشتن دانش کافی توسط کاربر درباره زبان های برنامه نویسی، پردازش داده های آنلاین، لینک به دستگاه های تلفن همراه، امکان انتشار نتایج تجزیه و تحلیل SAP Lumira و بسیاری از موارد دیگر.

اجرای راه حل های نرم افزار جدید در هوش کسب و کار می تواند عملکرد کاری کارکنان را افزایش دهد، دسترسی به گزارشهای تولیدشده برای تصمیم گیری را افزایش دهد، و حداقل کیفیت تصمیمات مدیران را از طریق گزارش های گرافیکی ویژه و قابل فهم بهبود دهد.

- ادغام دستگاه های تلفن همراه

به خاطر پیشرفت های فناوری سخت افزار و نرم افزار تلفن همراه،هم اکنون دستگاه های تلفن همراه مانند تبلتها، گوشی های هوشمند و برنامه های دیگر می توانند در فرایندهای کسب و کار مورد استفاده قرار می گیرند. همانطور که آمار فروش دستگاه های تلفن همراه نشان می دهد که فروش این دستگاه ها در سال 2012 در مقایسه با سال 2011 تقریبا 40% افزایش یافته  است ، استفاده از  دستگاه های تلفن همراه یک روند مداوم در حال رشد است .

 پلت فرم آندروید گوگل 72% از بازار تلفن همراه و پلت فرم IOS اپل 13.9% بازار موبایل را به خود اختصاص داده اند (نظر سنجی - نتایج حاصل از بررسی بازار IT اسلواکی).

با توجه به موارد فوق، ادغام هوش کسب و کار با دستگاه های تلفن همراه برای بهبود کارایی سیستم ها در آینده بسیار مهم است.

ادغام BI با دستگاه های تلفن همراه به مدیران اجازه می دهد از طریق امکانات موجود به داده ها و گزارش های سرمایه گذاری در خارج از دفتر دسترسی داشته باشند. بدین ترتیب می توان ایجاد یک کانال جدید اطلاعات-ارتباط را بین مدیران و تحلیلگران شرکت در تمام زمان ها رواج داد. از طریق دستگاه های تلفن همراه و برنامه های لازم می توان از لحاظ عملکرد نظارت کسب و کار، داشبورد-Y به اشتراک گذاشته شده در سیستم BI را ایجاد کرد. به عنوان مثال، شکل 2 را نگاه کنید.

 

شکل 2. محل کار سیستم BI (SAP) برای پلت فرم آندروید

در برنامه های کاربردی موبایل، کاربران می توانند از تجزیه و تحلیل گرافیکی مشابه مانند سیستم BI استفاده کنند، یعنی یک گزارش گرافیکی واضح با امکان تغییر پارامترها و منبع داده ها در زمان واقعی را به وجود آورند.

 

- ادغام فناوری ها برای پردازش داده های مختلف

توسعه سریع فناوری اطلاعات و ارتباطات که در سال های اخیر ثبت شده، باعث افزایش 50-40 درصدی سالانه در مقدار داده های شرکت شده است. برای این مقدار و حجم از داده ها، امروزه شرکت ها تنها یک چهارم ظرفیت دارند. انتظار می رود تا سال 2020، حجم داده ها 35 زتا بایت باشد(دیدگاه ها و فرصت های Big Data). با تجزیه و تحلیل حجم زیادی از داده ها، دستیابی به اطلاعاتی که برای شرکت مهم هستند و برای بهبود فرایند تصمیم گیری مدیران لازم و ضروری هستند امکان پذیر می شود. از نظر استفاده موثر از مقدار داده، امروزه فناوری هایی برای حجم زیاد داده ها وجود دارد - Big Data (BD). دقیقا به این خاطر استخراج اطلاعات از داده های بدون ساختار و نیمه ساختاریافته، ادغام راه حل BI در برخورد با داده های بزرگ مناسب و مفید است. به عنوان مثال، شکل سوم را مشاهده کنید.

Big Data داده هایی را ارائه می دهد که حجم زیادی دارند، خیلی سریع هستند و پردازش آنها با استفاده از ابزار موجود دشوار است. منظور از حجم زیاد داده ها این است که شرکت ها باید به طور مداوم با پتابایت داده های به دست آمده از گزارش ها، سیستم های معامله، سنسورها و مانند آنها سروکار داشته باشند. منظور از خیلی سریع این است که تحقیقات و پژوهش ها خیلی سریع پردازش شوند، برای مثال تشخیص تقلب در فروش، و یا شناسایی تبلیغاتی که در سایت به کاربر ارائه می شود. منظور از بیش از حد دشوار این است که پردازش داده ها برای ایجاد تجزیه و تحلیل خاص به راحتی نمی توانند ابزارهای موجود را فراهم نمایند.

بسیاری از ارائه دهندگان خدمات با ادغام BI و BD سروکار دارند. راه حل های یکپارچه سازی و ادغام در درجه اول در گزینه های پردازش داده ها  یا  در ساختار  پایگاه داده ها  که  برای اجرای تجزیه و تحلیل  زمان واقعی و

غیره لازم است با هم تفاوت دارند.

 

شکل 3. ادغام BI و BD توسط IBM

فناوری Big Data را می توان تقریبا در تمام مناطق و بخش های کسب و کار به کار برد. استفاده از ابزارهای Big Data  همراه  با راه حل های هوش کسب و کار می تواند  مزایای  مختلفی برای  شرکت ها داشته  باشد ،

از جمله:

 • به دست آوردن یک مزیت رقابتی،
 • صرفه جویی در هزینه ها،
 • بهینه سازی فرآیندهای کسب و کار،
 • پیش بینی رفتار خرید مصرف کنندگان،
 • تشخیص تقلب،
 • کمپین های هدف بهتر بازاریابی
 • درک دقیق نیازها و شرایط مشتریان،
 • ارائه محصولات و خدمات خاص به مشتریان خاص،
 • تجزیه و تحلیل پدیده ها در زمان واقعی برای ارائه پاسخ های انعطاف پذیر به تغییرات شرایط، و غیره

 4-نتیجه گیری

سیستم های هوش کسب و کار برای پردازش و تجزیه و تحلیل مقدار داده های ساختاریافته که توسط شرکت از منابع داده مختلف تولید شده اند پتانسیل بالایی دارند. از این داده ها ممکن است اطلاعات مختلف مهم، دانش، و حتی مزیت رقابتی کشف نشده به دست آید. این مسائل نیاز به بهبود مستمر کارایی سیستم را افزایش می دهند.

گزینه های تعریف شده برای بهبود کارایی هوش کسب و کار در ارتباط با گرایش های جدید در پردازش، تجزیه و تحلیل و ارائه داده ها به وجود آمده اند. آنها در رابطه با پردازش داده ها، در صدر تکنولوژی (Big Data) قرار دارند، و همچنین امکان بررسی داده های بدون ساختار و نیمه ساختاریافته را نیز فراهم می کنند. این داده ها نشان دهنده اکثر داده های تولیدشده در حال حاضر هستند و ممکن است حاوی اطلاعات مهمی برای مدیریت و تصمیم گیری درباره سرمایه گذاری باشند. بنابراین، بررسی ادغام راه حل های هوش کسب و کار Big Data روش مناسبی است.

 

5-منابع

Big Data insights and opportunities. (2013) Available online at:

http://www.eurolanresearch.com/wp-content/uploads/2014/05/2ndBigData.pdf

Bouman, R., Dongen, J.: Pentaho Solutions: Business Intelligence and Data Warehousing with Pentaho and MySQL, Indianapolis : WileyPublishing, 2009, 632 p., ISBN 978-0-470-48432-6 Den Hamer, P. (2005). The organisation of Business Intelligence. The Hague: SDU Publishers Harmanova, A.: Aspects of implementing Business Intelligence to Slovak companies (in Slovak), Bratislava : Economist, 2013, 124 p., ISBN: 978-80-225-3603-5 Jenco, M.: Information systems in Organisation (Informacne systemy organizacie) (in Slovak), Ruzomberok : VERBUN, 2011, 240 p., ISBN 978-80-8084-780-7 Koman, G., Siantova, E. (2015). Current status and alignment of business intelligence in chosen company. International Research Journal of Education and Innovation (IRJEI). 1(3), p. 27-36 Madden, S. (2012). From Databases to Big Data. Available online at:  http://www.computer.org/csdl/mags/ic/2012/03/mic2012030004.pdf Negash, S. (2004). Business intelligence. Communications of the Association for Information Systems, 13(1), 177-195. Nofal, I. M., & Yusof, Z.M. (2013). Integration of Business Intelligence and Enterprise Resource Planning within Organizations. Procedia  Technology, 11 , 658–665 Novotny, O. et al: Business Intelligence, Praha : Grada Publishing, 2005, 254 p., ISBN: 80-247-1094-3 Pirttimaki, V.H. (2007). Conceptual analysis of business intelligence. South African Journal of Information Management, 9(2), 1-17. Surveys – Results from surveys about the Slovak IT market (Prieskumy - vysledky prieskumov o slovenskom trhu IT) (in Slovak). Available online at: http://static.itnews.sk/a542/file/item/sk/0000/07_prieskumy.C6iy.pdf Tyson, K.W.M. (1986). Business intelligence: putting it all together. Lombard: Leading Edge Publication

 

استاد راهنما: جناب آقای دکتر صهبا

دانشگاه غیاث الدین جمشید کاشانیاخبار مرتبط

تازه های سامسونگ در MENA Forum 2019 آنتالیا معرفی شد

شرکت سامسونگ امروز از نسل آینده محصولات هوشمند و نوآورانه خود رونمایی کرد که با هدف ساده‏تر کردن زندگی کاربران طراحی شده‎اند. این شرکت همواره متعهد به عرضه پیشروترین فناوری‏ها ضمن تکیه بر نقاط قوت محصولات کنونی خود است تا بتواند عصری نوین را پایه‎گذاری کند که در آن با تلفیق نوآوری و هوشمندی در کل اکوسیستم ...

19 اسفند 1397  
با برترین تبلت های اندرویدی سال 2019 آشنا شوید

تبلت ها نوعی دستگاه میانی تلفن هوشمند و لپتاپ هستند که تجربه کاربری بهتری را نسبت به هر دو مدل رقم می زنند. آنها دستگاه هایی کارآمد با صفحه نمایش هایی مناسب هستند و لذت کاربری خوبی دارند.

14 اسفند 1397  
سامسونگ ۱۲ تکنسین برتر ایران را معرفی کرد

مراسم اختتامیه چهارمین دوره المپیاد تکنسین‌های ایران روز دوشنبه ۱۳ اسفند با حضور مدیران شرکت سامسونگ، سام‌سرویس و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور در تالار قلم کتابخانه ملی ایران برگزار شد.

13 اسفند 1397  
بزرگراه اینترنت در اتاق نشیمن

در کنگره جهانی موبایل امسال که به‌تازگی در شهر بارسلونای اسپانیا برگزار شد، بخش محصولات مصرفی هوآوی از CPE جدید خود به نام Huawei 5G CPE Pro رونمایی کرد. این CPE مودمی است که می‌تواند به واسطه فناوری 5G، امکان دسترسی به اینترنت بسیار پرسرعت را فراهم کند.

12 اسفند 1397  
سامسونگ از جدیدترین راهکارهای End-to-End در حوزه 5G رونمایی می‏کند

شرکت سامسونگ امسال حضور خود در کنگره جهانی موبایل موسوم به MWC19 را با رونمایی از نوآوری‏هایی در حوزه 5G آغاز خواهد کرد که این فناوری را برای هردوی مصرف‏کنندگان و شرکت‏ها، قابل دسترس‎تر خواهد کرد. شرکت سامسونگ با معرفی نسل جدید گوشی‏ تلفن همراه با نسخه Galaxy S10 5G و نوآوری‎ها و همکاری‎های جدید، در ...

12 اسفند 1397  
ویدئوکنفرانس‌ها هوشمند می‌شوند

Huawei CloudLink Board به طراحی مینی‌مالیستی و کاربرپسند، تجربه‌ای بی‌دردسر و کاربری ساده و موثر، اهمیت می‌دهد.

12 اسفند 1397  
نبرد قدرت در صنعت 5G

عزم و اراده رن ژنگفی باعث شده است شرکت هوآوی با استقبالی گسترده مواجه شود. در حالی که کشورهای غربی علیه فناوری 5G هوآوی دست به کار شده‌اند، «نیل مک‌ری»، معمار ارشد بریتیش تلکام، گفته است که هوآوی تنها «تامین‌کننده واقعی 5G» است. جمله‌ای که در ضمن نشان می‌دهد هوآوی فناوری 5G پیشرفته‌ و نیرومندی در اختیار ...

12 اسفند 1397  
رونمایی از راهکارهای سامسونگ برای زندگی متصل در فروم 2019

شرکت سامسونگ قصد دارد جدیدترین محصولات و راهکارهای تجاری خود را در نمایشگاه فروم 2019 رونمایی کند. در طی این رخداد دو ماهه، محصولات راهبردی مانند سری تلویزیون‎های QLED 2019 و همینطور محصولات خاص منطقه‎ای به نمایش گذاشته خواهد شد.

04 اسفند 1397  
ترفند جدید هکرها برای جمع‌آوری اطلاعات کاربران

بررسی ‌های پژوهشگران حوزه امنیت نشان می‌دهد که هکرها با استفاده از صفحه مترجم گوگل ، دامنه واقعی سایت‌های فیشینگ خود را مخفی می‌کنند.

24 بهمن 1397  
جزئیات قیمت کراس اوور الکتریکی هیوندا

شرکت هیوندا را می توان از جمله کمپانی های موفق تولیدکننده خودرو دانست که تا به حال عملکرد خوبی در طول فعالیت خود نشان داده است.

17 بهمن 1397  
نظرات کاربران

  برای این مطلب نظری ثبت نشده، شما اولین نظر را ارسال نمایید.