تجهیز فضاهای آموزشی با وسایل هوشمند
گجت

در حالی که این محصول در بسیاری از خانه های آمریکایی به یک وسیله ضروری خانواده تبدیل شده است، به نظر می رسد یک انتخاب عجیب برای خوابگاه ها و محیطهای دانشجویی باشد .

29 مرداد 1397 0